Aanmelding en Behandeling

Aanmelding

U kunt zich zowel telefonisch of via email een afspraak maken of bellen voor informatie. Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Komt u direct naar de fysiotherapeut? Dat kan. Het is dan de taak van de fysiotherapeut u naar de huisarts te verwijzen indien het niet om een fysiotherapeutische klacht gaat.

Behandeling

Voorafgaand aan de start van de behandeling vindt een intake plaats. Deze intake is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw algemene gezondheidstoestand, de oorzaak en verloop van uw klacht en uw verwachtingen. Aansluitend op deze intake kan de behandeling worden opgestart. De opzet en voortgang van de behandeling wordt in overleg met u samengesteld. Behandelingen duren doorgaans maximaal een half uur.  De fysiotherapeut zal in overleg met u bepalen hoe vaak en wanneer de mogelijke vervolgbehandelingen plaats vinden.

Al eerder fysiotherapie gehad?

Indien u in de periode van 12 maanden voorafgaand aan het starten van de behandeling elders fysiotherapie of oefentherapie genoten heeft, dan is het belangrijk dat u me hiervan op de hoogte stelt, omdat dit invloed kan hebben op het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Wilt u het volgende meenemen?

  • Een identiteitsbewijs
  • Verwijsbrief (indien van toepassing)
  • Een handdoek

Annuleren

Mocht het niet lukken om te komen, wilt u 24 uur van te voren afzeggen? Dan hebben wij nog gelegenheid iemand anders te kunnen behandelen.