Aanmelding en behandeling


Aanmelding

U kunt zich zowel telefonisch als per email een afspraak maken. Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Komt u liever direct naar de fysiotherapeut? Dat kan. Het is dan de taak van de fysiotherapeut u door te verwijzen naar de huisarts indien het niet om een fysiotherapeutische klacht gaat.

Behandeling

Voorafgaand aan de start van de behandeling vindt een intake plaats. Deze intake is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw algemene gezondheidstoestand, de oorzaak en het verloop van uw klacht en uw verwachtingen. Aansluitend op deze intake wordt bijna altijd direct gestart met behandelen. De opzet en voortgang van de behandeling wordt met u overlegt. Behandelingen duren doorgaans een half uur.

Al eerder fysiotherapie gehad?

Indien u op het moment van behandelen in hetzelfde jaar (bijvoorbeeld 2020) elders fysiotherapie of oefentherapie genoten heeft, dan heeft dit invloed op het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Het aantal resterende behandelingen kunt u vinden bij uw zorgverzekeraar.

Wilt u het volgende meenemen?

  • Een identiteitsbewijs
  • Verwijsbrief (indien van toepassing)
  • Een handdoek

Annuleren

Mocht het niet lukken om te komen, graag 24 uur van tevoren contact opnemen.